CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Univerziteta u Zenici

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTRE
at the University of Zenica
O nama Tekući poslovi Štampana izdanja Osoblje Centra Odjeli Linkovi

Konferencije

O nama
  Šta je CIP?
  Položaj u organizacionoj
  strukturi UNZE
  Prva godina rada
  Obrazovanje i poduzetništvo
Tekući poslovi
  2008
  2009
  2014
Štampana izdanja
Konferencije
Osoblje Centra
Linkovi

UNIVERZITET U ZENICI
CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Travnička cesta 1
72000 Zenica
Tel. +387 32 444 421
Tel. +387 32 444 421
e-mail: info@cip.unze.ba
EU Tempus JEP_41108_2006


incubator.ba
BDC2009 Entrepreneurship & Innovation
12. - 15. novembra 2009. u Zenici
Business Development Conference BDC2009
Konferencija je rezultat saradnje Ekonomskom fakultetu u Zenici, Cenra za inovativnost i poduzetništvo Zenica i Business Start-up Centre Zenica. Cilj konferencije je da razmotri ključna pitanja razvoja malih i srednjih preduzeća iz ekonomske perspektive i tehnologije, kao i regionalne suradnje i najboljih praksi u Zapadnom Balkanu. Konferencija je dvojezična (engleski i BHS).
TECHNO-EDUCA 2009
"Pokaži kompetencije za budući posao"
28. i 29. maja 2009. u Zenici
Studentska konferencija "TECHNO-EDUCA 2009"
Tradicionalna III Studentska konferencija TECHNO-EDUCA 2009 pod naslovom POKAŽI KOMPETENCIJE ZA BUDUĆI POSAO održana je dana 28.05.2009. počev od 9,30 h na Fakultetu za metalurgiju i materijale. Konferenciju je organizovao Centar za inovativnost UNZE sa svojim partnerima. Nakon pozdravnih riječi predsjednika organizacionog odbora prof.Dr Darka Petkovića studente je pozdravio rektor UNZE prof.Dr Sabahudin Ekinović nakon čega su studenti započeli svoje prezentacije. Konferenciju je vrlo dobro vodio Dr sci.Ismar Alagić uz tehnički suport Mr Sci. Samira Lemeša. Svoja izlaganja su imali studenti tehničkih i ekonomskih fakulteta iz  BIH i regiona Zapadnog Balkana koji su predstavili svoje vrlo interesantne istraživačke teme nakon kojih su slijedile i vrlo žive diskusije. Po tradiciji za konferenciju je pripremljen štampani i elektronski Zbornik radova studenata koje je pripremio Mr Ibrahim Plančić. Svoje mjesto u Zborniku našlo je više od 20 odabranih radova studenata diplomskog, magistarskog i doktorskog studija.
Na ovom linku možete pogledati galeriju fotografija sa konferencije Techno-educa 2009.