CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Univerziteta u Zenici

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTRE
at the University of Zenica
O nama Tekući poslovi Štampana izdanja Osoblje Centra Odjeli Linkovi

Šta je CIP uradio
u svojoj prvoj godini postojanja?

O nama
  Šta je CIP?
  Položaj u organizacionoj
  strukturi UNZE
  Prva godina rada
  Obrazovanje i poduzetništvo
Tekući poslovi
  2008
  2009
  2014
Štampana izdanja
Konferencije
Osoblje Centra
Linkovi

UNIVERZITET U ZENICI
CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Travnička cesta 1
72000 Zenica
Tel. +387 32 444 421
Tel. +387 32 444 421
e-mail: info@cip.unze.ba
EU Tempus JEP_41108_2006


incubator.ba

Iako još uvijek u fazi svog konstituisanja i organizacijskog formiranja Centar za inovativnost i preduzetništvo je već sada u fazi realizacije nekoliko značajnih projekata  od kojih izdvajamo:

 • Realizacija programa obuke zaposlenih iz drvoprerađivačkih firmi regije centralna BIH zajedno sa Centrom za izvrsnost u drvopreradi i REZ Zenica a za potrebe Federalnog ministarstva obrta, razvoja i preduzetništva (februar-mart 2008, program od 60 časova obuke),
 • Pripremi i realizacija programa studijske posjete tehnološkim parkovima Nova Gorica, Valles, Barcelona, Lleda i Girona za Klaster plastičara Gračanica, te TP Zenica i Mostar (u osnivanju) i Federalno min.obrta, razvoja i preduzetništva,
 • Priprema i realizacija II Studentske konferencije TECHNO-EDUCA 2008,
 • Pripreme u realizaciji praktikuma koji su planirani za asistente i preduzetnike kao prateći dio angažmana inostranih profesora na PDS MBA studiju,
 • Pripreme i održavanje obuke za studente i profesore iz tehnologija laserskog 3D skeniranja i brze proizvodnje (RP) planirane za mart 2008.zajedno sa Pro-CADD Ljubljana.
 • Aplikacija kod SPARK Holandija za nabavku (izradu) software-a za vođenje poslova studentskih službi na UNZE,
 • Aplikacija kod Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja za projekte razvoja studentskog preduzetništva,
 • Izrada Studije izvodljivosti formiranja Mašinskog Tehničkog Centra (MTC) u Gračanici kao suport razvoju Klastera plastičara i alatničara BIH,
 • Učešće u izradi Studije stanja u oblasti poslovne infrastrukture za potrebe izrade Strategije razvoja BIH za period 2008-2013.godina,
 • Održavanje konferencije o preduzetništvu BDC 2008 zajedno sa BSC Zenica i dr.
 • Učešće na konferenciji o razvoju tehnoloških parkova i inkubatora zemalja Jugoistočne Evrope i Azije, ECABIT 2008 u Tambovu (Ruska Federacija, novembar, 2008)
 • Uključivanje u mrežu preduzetničkih centara Evrope koju vodi Univerzitet u Gelsenkirchenu
 • Saradnja sa BSC Zenica u realizaciji Akademija preduzetništva i izboru najbolje poslovne ideje,
 • Pomoć u realizaciji najboljih poslovnih ideja studenata UNZE i dr.