CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Univerziteta u Zenici

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTRE
at the University of Zenica
O nama Tekući poslovi Štampana izdanja Osoblje Centra Odjeli Linkovi

10.11. 2008. je naš prvi rođendan…
u slici i riječi naša prva godina!

O nama
  Šta je CIP?
  Položaj u organizacionoj
  strukturi UNZE
  Prva godina rada
  Obrazovanje i poduzetništvo
Tekući poslovi
  2008
  2009
  2014
Štampana izdanja
Konferencije
Osoblje Centra
Linkovi

UNIVERZITET U ZENICI
CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Travnička cesta 1
72000 Zenica
Tel. +387 32 444 421
Tel. +387 32 444 421
e-mail: info@cip.unze.ba
EU Tempus JEP_41108_2006


incubator.ba
13.02.2008. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NA TAKMIČENJU ZA IZBOR NAJBOLJIH POSLOVNIH PLANOVA

emina_talic.jpgNa svečanosti održanoj u Hotelu Internacional u Zenici izvršena je dodjela priznanja i novčanih nagrada za takmičare učesnike takmičenja za najbolju poslovnu ideju koju je prethodnih nekoliko mjeseci vodio BusinessStart-upCentar Zenica na čijem čelu je Mr Nino Serdarević. Ceremoniji su prisustvovali gradonačelnik Zenice gosp.Husejin Smajlović i premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević,  koji su se prisutnima obratili prigodnim govorom. Gospodin Husejin Smajlović i Miralem Galijašević su uručili nagrade takmičarima sa najboljim poslovnim planovima. Za najbolji poslovni plan proglašen je plan Emine Talić, diplomanta UNZE. Pored nje još 20 takmičara je steklo pravo na korištenje plaćene registracije i vaučera za konsultantske usluge u vrijednosti od po 2.500 EURO. Osim toga 5 takmičara je osvojilo plaćenu registraciju, vaučer i mogućnost korištenja mikro kredita a 5 najboljih poslovnih planova osvojili su mogućnost korištenja plaćene registracije, vaučera, mikro kredita i prostora u poslovnom inkubatoru BIZ. Na ovoj svečanosti prigodno priznanje dobio je i UNZE za sveukupnu pomoć BSC Zenica za realizaciju ovog i drugih programa a nagradu je primio prorektor prof.Dr Darko Petković.

19.02.2008. POSJETA PREDSTAVNIKA SPARK AUSTRIJA

Gost Rektorata i CIP-a UNZE dana 190.02.2008. bio je gosp. Erik Plaiser iz SPARK-a Amsterdam sa kojim UNZE ostvaruje vrlo dobru saradnju. U razgovoru sa Gosp. Plaiserom prorektor Petković koji je bio njegov domaćin je pocrtao značaj podrške koju SPARK i BSC Zenica daju UNZE kada je u pitanju razvoj novih studijskih programa, organizaciji postdiplomskih studija, organizaciji natječaja za najbolje poslovne ideje i promociji preduzetništva među studentskom populacijom na UNZE. Bilo je govora i o problemima sa kjim se susreće UNZE a posebno u domeni nepostojanja informatičke podrške i baza podataka za studentske službe i sistem kvaliteta (interne evaluacije, statističke obrade podataka, loše baze podataka) što je rezultata nepostojanja adekvatnog software-a. Od strane SPARK-a je obećana pomoć u rješavanju ovog problema.
Sa ciljem upoznavanja stanja u oblasti preduzetništva u regionu za gosp. Plaisera je pored posjeta Poslovnoj zoni Zenica 1, u popodnevnim satima upriličena i posjeta Poslovnoj zoni PC 96 te proizvodnim linijama FIS-a, Economica-a i ECOS-a, kao  i razgovori sa vodećim ljudima ovih uspješnih kompanija.

01.03.-10.03.2008.STUDIJSKA POSJETA TEHNOLOŠKIM PARKOVIMA SLOVENIJE I ŠPANIJE

Centar za inovativnost i preduzetništvo UNZE bio je organizator studijske posjete tehnološkim parkovima Slovenije i Španije za predstavnike Ministarstva obrta, razvoja i preduzetništva FBIH, klastera plastičara B&H Gračanica te TP Mostar (u osnivanju). Tokom višednevnog boravka predstavnici iz BIH imali su priliku da vide način rada i potencijale tehnološkog parka i grada N.Gorica u Sloveniji kao i Naučnog parka Barcelona, TP Barcelona, Agro-tehnološkog parka Lleda, TP Valles, klastera plastičara ASSCAM te najposlije TP Girina i grada Girona.

Ova posjeta bila je izvrsna prilika da se predstavnici iz BIH upoznaju sa načinom rada respektabilnih tehnoloških parkova kao i onih koji su tek u osnivanju te da stvore pretpostavke da dalji razvoj partnerske saradnje u evropskim i bilateralnim projektima. Kompetnu organizaciju stručnog dijela posjete ispred Centra za inovativnost i preduzetništvo vodio je prof.dr Darko Petković.

06.03.2008. RAZGOVORI U UPRAVI GRADA BARCELONE
Predstavnici Centra za inovativnost i preduzetništvo UNZE prof.Dr Darko Petković i Mr sci. Nino Serdarević, Klastera plastičara BIH gosp. Sead Jahić, TP Mostar gosp. Mladen Kostić i gosp.Goran Žeravčić (Kronauer Consulting Group) bili su dana 06.03.2008. godti Uprave grada Barcelona (Ajuntament de Barcelona), Ureda za međunarodnu saradnju, gdje su sa Gosp.Jordi Cortesom, razgovarali o potencijalnim mogućnostima saradnje BIH institucija i institucija iz grada Barcelona sa kojima su uspostavljeni odreni kontakti.
15.03.2008. PREZENTACIJA PLANIRANIH PROGRAMA VLADE FBIH NA RAZVOJU POSLOVNIH ZONA
Vlada FBIH bila je 15.03.2008. domaćin načelnicima gradova u FBIH na skupu organizovanom povodom planiranog natječaja za razvoj poslovnih zona u FBIH. Domaćin Skupa minister federalnog ministarstva za obrt, preduzetništvo i razvoj gosp. Velimir Kunić prezentirao je dosadašnje aktivnosti ovog ministarstva u ovom segment a sekretar Ministarstva gosp. Jozo Bejić dao je vrlo dobru prezentaciju značaja poslovnih zona u ekonomiji svake zemlje. Pored njih o ovom programu govorili sui predstavnici privrednih komora kao i ministarstva za prostorno planiranje nakon čega je uslijedila vrlo živa diskusija. Predstavnik CIP UNZE prof.Dr Darko Petković je govorio o značaju specijalnih zona, tehnoloških parkova Zenica i Mostar te klastera plastičara Gračanica unutar buduće Poslovne zone Gračanica, te zamolio načelnike da ovu odličnu ideju Ministarstva ne devalviraju aplikacijama i projektima kojim nemaju niti jedan element za ozbiljan uspjeh a u nekim drugim studijama se navode kao perspektivne poslovne zone. Naime, “danas u FBIH postoji svega desetak ozbiljnih poslovnih zona a novim studijma se projektuje i planira više stotina” što je prof.Petković ocijenio kao “naučno i stručno neozbiljno i nedostojno akademskoj pomoći razvoju privrede u FBIH”.
20.03.2008. GOST IZ JAPANA NA CIP UNZE

Gost CIP-a I Rektorata Univerziteta u Zenici bio je domaćin gosp. Nori Ian-u iz japanskog ministarstva privrede koji je sa prorektorom za NIR i međunarodnu saradnju prof.Dr Darkom Petkovićem razgovarao o projektima od interesa za razvoj MSP i preduzetništva u regionu. Prof.Petković je upoznao gosta sa predmetima od značaja za razvoj preduzetništva koji se izučavaju na fakultetima UNZE, o PDS-u iz oblasti preduzetništva i inovativnosti, osnivanju Centra za inovativnosti preduzetništvo,kao i učešća UNZE u projektima razvoja poslovnih zona u Zenici i Vitezu te Tehnološkog parka Zenica. Ispred Ze-Do kantona privrednu situaciju u sektoru MSP predstavio je gosp.Amir Abazović a u ime grada Zenica o značaju Poslovne zone Zenica 1, Inkubatoru, ZEDI i drugim elementima za podsticaj preduzetništva je govorio gosp.Suad Dizdarević. Nakon ovih razgovora domaćini su gostu pokazali Poslovnu zonu Zenica 1, gradilište objekta Tehnološkog parka te nove pogone CIMOS-a.

U poslijepodnevnim satima prof.Petković je sa gostom iz Japana kao i sekretarom Federalnog ministarstva obrta, razvoja i preduzetništva, gosp.Jozom Bejićem posjetio Poslovnu zonu Vitez, proizvodne pogone Economica i ECOS-a te gradilište novog franšiznog centra kompanije Economic. U dugom razgovoru sa domaćinima gosp.Alenom Lisicom te kasnije gosp.Antom Rajkovićem i njegovim saradnicima bilo je riječi o načinu razvoja PC 96, Danima trgovine BIH, proizvodnim intencijama kompanija iz poslovne zone i drugim elementima od značaja za razvoj preduzetništva.

28.03.2008. CJELOŽIVOTNO UČENJE: ZAVRŠEN DVOMJESEČNI PROGRAM OBUKE ZA DRVOPRERAĐIVAČKI SEKTOR
U Laboratoriji za tehnologije i dizajn u drvopreradi završen je 28.03.2008. godine dvomjesečni kurs za zaposlene iz drvoprerađivačkog sektora regije Srednja Bosna. Ovu formu cjeloživotnog učenja organizovao je Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici koji je bio tehnički i stručni realizator svih predavanja i vježbi. Kurs je realizovan u saradnji sa Regionalnom ekonomskom zajednicom REZ Centralna BIH i Federalnim ministarstvom za obrt, preduzetništvo i razvoj iz Mostara.
Tokom kursa polaznici su imali priliku da slušaju teme iz oblasti ispitivanja drveta, CAD tehnologija, savremenih metoda dizajniranja, ergonomskih aspekata dizajniranja, CNC programiranja, optimizacija procesa obrade drveta, tehno-ekonomskih analiza, optimizacija procesa izbora alata, savremenih materijala u drvopreradi, tehnologije ljepljenja, bojenja, ispitivanja gotovih proizvoda, 3D skeniranja i dr. Svi koji su uspješno položili završni ispit dobili su odgovarajuće certifikate i 3 ECTS poena.  Predavači su bili kako stručnjaci sa Univerziteta u Zenici (Dr Balić, Mr Alagić, Mr Lemeš, Mr Jašarević, Mr Arifović, Mr Mujkanović i dr.) tako i istaknuti stručnjaci iz prakse (Trako E., Hasanić S., Lisica A., Heljić V., Kolašinac N., i dr.). Kompletan praktični dio vježbi u Laboratoriji i na CNC obradnom centru vodio je laborant K.Arifović.
11.04.2008. SVEČANA DODJELA CERTIFIKATA ZA ZAVRŠENIKE KURSA JEDNE OD FORMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA

U  čitaonici Mašinskog fakulteta, dana 11.04.2008.održana je svečana podjela cerifikata završenicima kursa Obuka za rad na CNC mašinama i nove proizvodne forme, koju je kao formu cjeloživotnog učenja organizovao Univerzitet u Zenici. Naime, u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom REZ Zenica i Federalnim ministarstvom obrta, razvoja i preduzetništva, ovaj kurs je realizovala ekipa Centra za inovativnost i preduzetništvo i Laboratorije za tehnologije i dizajn u drvopreradi kao dio budućeg Centra za izvrsnost u drvopreradi. Kurs je trajao dva mjeseca i obuhvatio je teme od značaja za drvoprerađivaki sektor kao što su: razvoj proizvoda, optimizacija tehnoloških procesa, boje i ljepkovi, površinske zaštite, mehaničke osobine drveta, savremene CAD tehnologije i ergonomski pristup, osnove programiranja i napredno programiranje na CNC mašinama. Kurs je pohađalo 26 osoba iz MSP kao i velikih sistema cijelog regiona (Zavidovići, Zenica, Vitez, Uskoplje, Tešanj, i dr.) a kao predavači su bili angažovani više od 15 eksperata za različita područja. Na svečanosti su pored domaćina Rektora prof.dr S.Ekinovića, prorektora prof.dr Darka Petkovića, dekana MF prof.Dr Dušana Vukojevića bili i  premijer ZDK gosp.Miralem Galijašević te ministar za obrt, razvoj i preduzetništvo Vlade FBIH gosp.Velimir Kunić koji je završenicima uručio certifikate o uspješno završenom kursu sa osvojena 3 ECTS boda. Svečanost su izvrsno organizovali REZ Zenica na čelu sa direktorom Gosp.Amelom Malićbegović i saradnikom Mr Ismarom Alagićem sa menadžmentom Mašinskog fakulteta.

11.04.2008. POSJETA UNZE DELEGACIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRTA, RAZVOJA I PREDUZETNIŠTVA

Gosti Univerziteta u Zenici dana 11.04.2008. bili su delegacija Federalnog ministarstva obrta, razvoja i preduzetništva, koju su činili ministar gosp. Velimir Kunić i tajnik gosp.Jozo Bejić. Nakon obilaska laboratorija Mašinskog fakulteta gosti su obišli prostore Metalurškog instituta da bi se razgovori nastavili u Rektoratu UNZE. Rektor Ekinović je upoznao ministra Kunića sa dosadašnjim razvojem i rastom Univerziteta u Zenici. Posebno je bilo govora a dosadašnjoj saradnji sa ovim ministarstvom i učešćem UNZe na natječajima ministarstva. Ministar Kunić je naglasio da je UNZE najaktivniji član BIH akademske zajednice kada je ovo ministarstvo u pitanju izražavajući želju da se ta saradnja nastavi i proširi. Posebno je bilo govora o projektu TP Zenica u kojem pored UNZE učestvuju i grad Zenica, REZ te drugi partneri i naglašen je značaj što hitnijeg i usaglašenijeg nastupa prema Federalnom mininistarstvu obrta, razvoja i preduzetništva. Na sastanku u Rektoratu UNZE prisustvovala je i direktor REZ-a gosp.Amela Malićbegović. Ministru je predstavljen i Tempus project CIP centra UNZE.

18.04.2008. PROMOCIJA KLASTERA PLASTIČARA I ALATNIČARA BIH
U Gračanici je 18.04.2008. održana svečana promocija početka rada Klastera plastičara i alatničara BIH. Uz prisustvo predstavnika grada, Univerziteta iz Zenice i Tuzle, privrednike i novinare, klaster je predstavio gosp.Sead Jahić koji je iznio razloge i potrebe za osnivanjem klastera. Gosp. Jahić je upoznao prisutne sa privrednim potencijalima regije i BIH u ovoj privrednoj oblasti. O razvoju poslovnih zona i tehnoloških centara u Španiji, Italiji i Sloveniji sa mogućnošću sličnog transfera dobre prakse u BIH govorio je prorektor UNZE I director CIP-a prof.Dr Darko Petković naglašavajući posebno iskustva privredne delegacije klastera koja je posjetila klaster plastičara ASCAAM u Španiji te nekoliko tehnoloških parkova i univerziteta u ovoj zemlji.
22.-23. 05.2008. ODRŽANA II STUDENTSKA KONFERENCIJA: TECHNO-EDUCA 2008 – INOVATIVNOŠĆU I PREDUZETNIŠTVOM DO RADNIH MJESTA

Centar za inovativnost i preduzetništvo (CIP) Univerziteta u Zenici organizovao je II Studentsku konferenciju TECHNO-EDUCA 2008: Inovativnošću i preduzetništvom do radnih mjesta. Prvog dana Konferencije održane su prezentacije radova studenata u sajamskoj prezentacionoj hali a u podnevnoj pauzi prisutni su mogli da pogledaju poster prezentacije. Konferenciju je svečano otvorio prof.Dr Darko Petković, predsjednik organizacionog odbora nakon čega su učesnike pozdravili predsjednik Naučnog odbora rektor UNZE prof.Dr Sabahudin Ekinović i ministar privrede Vlade ZDK gosp.Fahrudin Omerhodžić, jedan od pokrovitelja konferencije. Tokom cjelodnevnog rada prezentirano je više od 90% radova koji su objavljeni u Zborniku radova studenata i profesora iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, Mostara, Zagreba, Ljubljane, Beograda, Maribora i dr. univerziteta.  Konferenciju je pratilo više od 150 studenata i profesora.
Drugog dana konferencije studenti su imali priliku da u okviru Sajma ZEPS-Intermetal (www.zeps.com) razgovaraju sa poslodavcima o mogućnostima poslovnog angažmana u firmama učesnicima sajma.

Konferenciju je vrlo uspješno organizovao organizacijski odbor na čelu sa prof.dr darkom Petkovićem i saradnicima Mr I.Alagićem, Mr.S.Jašarevićem, Mr I.Plančićem, Mr S.Lemešom, K.Sarajlićem, i dr.

28.-30.05.2008. RADNI SASTANCI NA TEMPUS PROJEKTU „RAZVOJ CENTRA ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO“ NA UNZE U TORINU
Politehnički univerzitet Torino (Politecnico di Torino) je bio domaćin radnih sastanaka učesnicima Tempus projekta  „Razvoj Centra za inovativnost i preduzetništvo na UNZE“ u vremenu 28-30.05.2008. Pored predstavnika nosioca projekta CIP-a prof.Dr Darka Petkovića, Mr sci.Nine Serdarevića i Mr sci.Amele Ćurković, učestvovali su i predstavnici Univerzitetskog inkubatora iz Kopra (Slovenija), SUS Sarajevo kao i predstavnici Instituta za proizvodne sisteme i ekonomiju preduzeća kao i I3P inkubatora POLI Torino. Predstavnici CIP Zenica su dali prikaz realizovanih aktivnosti u proteklih 6 mjeseci (izrada Elaborata o osnivanju Centra, konferencija Techno-Educa 2008, trening za sektor MSP iz drvoprerade, akademija preduzetništva, učešća na konferencijama, promocija centra i dr.). Prof. S.Tornicasa je u ime domaćina predstavio ključne aktivnosti koje treba uraditi u narednom periodu sa posebnim naglaskom na planirane treninge u septembru. Prof.Guerra je u svom izlaganju potencirao značaj izrade biznis planova kao najvažnijeg faktora koji treba razvijati kod studenata.
03.06.2008. SASTANAK U SARAJEVU O POTENCIJALNIM INTERREG PROJEKTIMA
Centar za inovativnost i preduzetništvo (CIP) Univerziteta u Zenici je bio učesnik sastanka koji je u UNITIC centru organizovala Direkcija za evropske integracije BIH. Tema sastanka je bila mogućnost za razvoj tehnoloških parkova u BIH a kao učesnici pored CIP-a UNZE bili su i predstavnici Ministarstva za obrt i preduzetništvo Vlade FBIH, agencije SERDA, TP Mostar, razvojne agencije Trebinje, Direkcije za evropske integracije i dr. Posebno je bila zapaženo izlaganje gostiju iz Italije iz TP Bari Dr Annamarie Annicchiarico koji su kroz projekt Solidarnost za jug radili na projektima razvoja preduzetništva u gradu Trebinju (projekt koordinator Zoran Jakšić). Tokom diskusije razgovaralo se o modalitetima dalje saradnje posebno na razvoju TP Mostar kao i ulozi CIP UNZE u razvoju tehnoloških parkova u BIH.
17-19.06.2008. BIH KONFERENCIJA O PREDUZETNIŠTVU
Business-start up Centar (BSC) koje je smješten na UNZE bio je organizator konferencije o preduzetništvu na kojoj su uzeli učešća brojni privrednici, predstavnici akademske zajednice, vladinog i nevladinog sektora, stranih organizacija i dr. Konferenciju je svečano otvorio gradonačelnik Zenice gosp.Husein Smajlović nakon čega se učesnicima konferencije obratio ambasador Kraljevine Holandije Nj.E. Karel Vosskuhler. U referatima koji su nakon toga uslijedili prezetirana su BIH iskustva u izmjenama propisa koja koče jači razvoj preduzetništva, iskustva u organizaciji rada inkubatora, prvi koraci ka uspostavi tehnoloških parkova, prikaz prvog TP u BIH TP Mostar, uloga resornih ministarstava u razvoju preduzetništva, vladina politika i mjere i druge interesatne teme. Na kraju cjelodnevnog rada organizovana je svečana podjela certifikata polaznicima Akademije preduzetištva koju je pohađalo više od 150 učesnika mahom mladih zeničana. Drugi dan konferencije bio je odvojen za rad u sekcijama koje su pokrivale određena tematska područja od značaja za razvoj preduzetništva. Kao partner BSC Zenica u organizaciji ove konferencije učestvovao je Centar za inovativnost i preduzetništvo UNZE. Kompletnu organizaciju trodnevnih dešavanja u Zenici izvrsno je vodio Mr Nino Serdarević sa svojim timom BSC-a Zenica.
25.06.2008. ZAVRŠEN DRUGI KURS ZA ZAPOSLENE IZ DRVOPRERAĐIVAČKOG SEKTORA

U Laboratoriji za tehnologije i dizajn u drvopreradi Mašinskog fakulteta UNZE organizovano je završno polaganje ispita i podjela certfikata polaznicima drugog kursa „Obuka za rad na CNC mašinama i nove proizvodne forme“, koju je kao formu cjeloživotnog učenja organizovao Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici. Naime, u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom REZ Zenica i USAID-om, ovaj kurs je bio baziran na 30 časova nastave u laboratoriji i 30 časova samostalnog rada sa ukupno 2 ECTS boda. Kurs je pohađalo 10 osoba iz MSP kao i velikih sistema šireg regiona (Zavidovići, Zenica, Vitez, Jajce, Hadžići, i dr.) Certifikate polaznicima kursa uručio je prorektor Univerziteta u Zenici prof.Dr Darko Petković koji je sa Mr Ismarom Alagićem vodio kurs.

15.09.2008. PREDSTAVLJANJE ŠPANSKE POKRAJINE EXTREMADURA
U Sarajevskom hotelu Grand je 15.septembra 2008. godine održan cjelodnevni sastanak sa predstavnicima španske pokrajine Extremadura. U organizaciji WUS Austria i AECEO-a (Asocijacija za kooperaciju Istok – Zapad), koja je pokazala interes za saradnju sa BH partnerima u nekoliko oblasti od interesa gdje je moguće uspostaviti saradnju, kao što su: trgovina, društvena ekonomija, zajednička ulaganja, obrazovanje, ekonomski razvoj, integracije itd. Sastanak su vodili Mr Almir Kovačević, Izvršni Direktor, WUS Austria i Mr Dino Mujkić, Regional Manager BiH, WUS Austria. Nakon uvodnog obraćanja domaćina iz WUS-a predstavljena je Strategija saradnje sa pokrajinom Extremadura ( Mr Antonio Rosa, Predstavnik Extremadura), prezentacija AECEO (Ms Paloma Vázquez) te glavni ciljevi potencijalne saradnje (Mr Miguel Bernal). U daljem toku jednodnevnog rada predstavljeni su i svi BIH učesnici sa glavnim očekivanjima od ove saradnje. Među 25 učesnika iz BIH ispred Univerziteta u Zenici učestvovali su i prorektor prof.Dr Darko Petković te dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr Dževad Zečić. Prof.Petković je od posebnog interesa za UNZE istakao projekte saradnje u oblasti NIR-a, razmjene nastavnog i studentskog osoblja, poslovne infrastrukture te saradnju i pomoć ove regije u provođenju projekata eksterne evaluacije.
24.09.2008. TRENING SEMINAR „EU PROJECT DEVELOPMENT“

U hotelu Zenica u vremenu 22-24.09.2008. održan je trening-seminar "EU Project Development & Funding Opportunities" koji treba da posluži kao priprema za obuku ključnih aktera u procedurama apliciranja na EU programme, projekte i fondove. Na seminaru su učestvovali predstavnici BSC centara iz Zenice, Bitole, Kragujevca i Bara, predstavnici akademskih i vladinih institucija. Predavači na seminaru su bili eminentni EU eksperti za ovu oblast. Univerzitet u Zenici je također uzeo učešće u ovom seminaru kako kroz učešće osoblja u treningu tako i u organizacijskim aktivnostima kroz angažman Centra za inovativnost i preduzetništvo UNZE na ovom projektu. Kompletna organizacija ovog dešavanja u Zenici vođena je od strane mladog i ambiciozonog tima BSC Zenica na čelu sa Mr Ninom Serdarevićem.
 

07.10.2008. PROMOCIJA KNJIGA IZDANJA UNZE NA ZEPS-u

Promocija knjiga u izdanju Univerziteta u Zenici i Business Start-up Centra Zenica  pod naslovom “ Susret nauke i prakse” održana je u Konferencijskoj hali Sajma ZEPS 2008 (www.zeps.com/V2) dana 07.10. (utorak) sa početkom u 16,00 h. Ovom prilikom promovisane su knjige Kvalitet u visokom obrazovanju: Izazovi i nedoumice, autora: prof.Dr Darko Petkovic i Mr sci. Ibrahim Plancic a promoter je bio akademik prof.Dr Boris Tihi, zatim Zbornik radova iz preduzetnistva sa konferencije Zenica BDC 2008 Urednik: prof.Dr Darko Petković, promoter je bio Ministar Velimir Kunić, Federalno ministarstva obrta, preduzetnistva i razvoja te Zbornik radova sa studentske konferencije Techno-Educa 2008, urednik: Prof.Dr Darko Petković a promotor: Prof.Dr Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta. Na kraju je Zbornik radova sa međunarodne konferencije TMT 2008, Istanbul, avgust, 2008, sa urednicima: J.Vivancos, S.Yalcin, S.Ekinović, predstavio promotor: Prof.Dr Sabahudin Ekinovic. Promociji su prisustvovali brojni profesori i saradnici UNZE i drugih univerziteta, kolege i prijatelji autora, gosti ZEPS-a, privrednici, predstavnici resornih ministarstava, nevladinih organizacija i brojni drugi. U ime autora gostima se na kraju prezentacije obratio prof.Dr Darko Petković.

08.-12.10.2008. KONFERENCIJA O RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE, TAMBOV, RUSIJA

Univerzitet u Zenici, predstavljen putem Centra za inovativnost i preduzetništvo i njegovog direktora prof.Dr Darka Petkovića bio je učesnik međunarodne konferencije „Advancing Innovation in ECA 2008: Role of Business Incubators in Innovation Development in Small and Medium Sized Towns-International Conference and Workshop” održane u organizaciji Ministarstva razvoja Ruske Federacije, Tambovske oblasti, Svjetske Banke, Državnih univerziteta Tambov i Lomonosov-Moskva, te Mreže inkubatora i tehnoloških parkova JIEiA (www.ecabit.org). Tokom trodnevnog rada konferencije bilo je govora o razvoju preduzetništva, tehnološkim parkovima, poslovnim inkubatorima i drugim formama razvoja preduzetništva izvan megalopolisa zemalja Jugoistočne Evrope i Azije (JIEiA). Kao predstavnik BiH na ovoj konferenciji prof.Petković je predstavio sadašnji nivo razvoja poslovne infrastructure u BiH sa posebnim akcentom na planirani razvoj TP u Mostaru i Zenici. Tokom konferencije putem video-linka u konferenciji su učestvovali predstavnici Svjetske Banke iz Vašingtona, Direkcija CeBIT-a iz Rumunije i dr. a posebno je bilo zapaženo uvodno izlaganje predstavnika UN ECE (Unated Nations Economic Commision for Europe...www.unece.org) iz Ženeve gosp.Ralph Heinrich-a (www.uncec.org). Na konferenciji su učestvovali predstavnici više od 20 zemalja JIEiA (Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Rusija, Bjelorusija, Armenija, Kirgizija, Kazahstan, Ukrajina, Turska, Bosna i Hercegovina i dr.) te predstavnici Švajcarske, Njemačke, Amerike, Francuske i drugih zemalja.

27.10.2008. EKSTERNA EVALUACIJA SARADNJE UNZE I BSC ZENICA
Busines start up Centar koji je lociran na FMM i Univerzitet u Zenici a posebno CIM UNZE imaju vrlo razvijenu saradnju koja je uspostavljena odmah po početku rada ovog projekta holandske Vlade i BIH partnera iz Zenice. U smislu eksterne evaluacije efekata ove saradnje gost UNZE je bio Alberto Gomez iz Španije i Erol Mujkanović iz kompanije Recognita koji su u razgovoru sa prorektorom Petkovićem evaluirali efekte zajedničkih projekata i budućih aktivnosti UNZE i BSC.