CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Univerziteta u Zenici

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTRE
at the University of Zenica
O nama Tekući poslovi Štampana izdanja Osoblje Centra Odjeli Linkovi

Odjeli Centra za inovativnost i preduzetništvo

O nama
  Šta je CIP?
  Položaj u organizacionoj
  strukturi UNZE
  Prva godina rada
  Obrazovanje i poduzetništvo
Tekući poslovi
  2008
  2009
  2014
Štampana izdanja
Konferencije
Osoblje Centra
Linkovi

UNIVERZITET U ZENICI
CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Travnička cesta 1
72000 Zenica
Tel. +387 32 444 421
Tel. +387 32 444 421
e-mail: info@cip.unze.ba
EU Tempus JEP_41108_2006


incubator.ba

U svom sastavu Centar za inovativnost i preduzetništvo ima nekoliko odjela i to:

  • Odjel za preduzetništvo
  • Odjel za poslovni razvoj  (istraživanje tržišta, razrada i dizajn prototipova, tehnološko i organizacijsko projektovanje, i dr.)
  • Multimedijalni odjel (sala za multimedijalne prezentacije i obuku)
  • Virtualna biblioteka i
  • Kancelarija za poslovnu podršku (BSO)