CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Univerziteta u Zenici

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTRE
at the University of Zenica
O nama Tekući poslovi Štampana izdanja Osoblje Centra Odjeli Linkovi

Natječaj
za štampanje brošura

O nama
  Šta je CIP?
  Položaj u organizacionoj
  strukturi UNZE
  Prva godina rada
  Obrazovanje i poduzetništvo
Tekući poslovi
  2008
  2009
  2014
Štampana izdanja
Konferencije
Osoblje Centra
Linkovi

UNIVERZITET U ZENICI
CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Travnička cesta 1
72000 Zenica
Tel. +387 32 444 421
Tel. +387 32 444 421
e-mail: info@cip.unze.ba
EU Tempus JEP_41108_2006


incubator.ba
NATJEČAJ ZA ŠTAMPANJE NAJINOVATIVNIJIH BROŠURA LABORATORIJA, ZAVODA I SPIN-OFF NA UNIVERZITETU U ZENICI:
Kraj 2009. godine Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici obilježava pozivom nastavnicima, saradnicima i studentima da se kroz publikacije (brošure) koje CIP UNZE planira štampati u prvom kvartalu 2010.godine daju pregled djelatnosti svoje laboratorije, centra, zavoda i drugih organizacijskih formi u sastavu UNZE. Tri najinovativnija predstavljanja po izboru menadžmenta CIP-a biće štampana iz budžeta projekta CIP sa po cca 1500,00 KM. Ovim CIP UNZE želi da podrži inovativna i preduzetnička predstavljanja svojih organizacijskih i podorganizacijskih jedinica.
Dostavljene konačne prijedloge u pdf i word (ili drugom pripremljenom za štampu) formatu na CD potrebno je dostaviti na adresu CIP UNZE, Travnička cesta 1 (n/r. Mr Nino Serdarević).

Rok za dostavljanje materijala: 15.1.2009.